Готов е новият паркинг до бл. 55 в “Славейков” в Бургас

Готов е новият паркинг до бл. 55 в “Славейков” в Бургас

Кметът Димитър Николов провери изпълнението на новия паркинг до бл. 55 в жилищен комплекс "Славейков", съобщиха от пресцентъра на община Бургас. Той има 55 места, от които 3 са за хора с увреждания. За покритие са използвани 450 тона асфалтобетон. Оползотворената площ е около 2 декара. В района са издигнати нови стълбове за улично осветление, изгра-дени са пътни бордюри - 235 линейни метра, както и 100 линейни метра градински бордюри. Предстои монтиране на видеонаблюдение, като мяр-ка против крадци и вандали, пише "Фокус".

“Учудих се, че днес видях много малко авто-мобили тук. Нека жителите на “Славейков” знаят, че паркингът е абсолют-но безплатен. Догодина продължаваме с още нови паркоместа в комплек-са”, каза кметът Димитър Николов. Една от задачите на новия паркинг е да поеме автомобилите, които спираха по бул. “Тракия” и затрудняваха дви-жението. 

Община Бургас използва всяка възможност да разширява съществуващи паркинги или да създава нови безплатни паркоместа за автомобили из целия град и то, така че да не бъдат ограничавани възможностите на пешеходците и велосипедистите, тъй като тези начини за придвижване, наред с автобусния транспорт, ще бъдат най-толерирани занапред в Бургас.

БНБ да спре продажбата на кредити от банка "Виктория"

Бизнес и синдикални организации, партньори в Националния съвет за тристранно сътрудничество, призоваха Българската народна банка незабавно да спре обявената от квесторите на затворената Търговска банка "Виктория" продажба на кредити на финансовата институция, която е дъщерна на "Корпоративна търговска банка" (КТБ).   Според Асоциацията на индустриалния капитал в България, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, КНСБ и КТ "Подкрепа" продажбата на кредитния портфейл на бившата "Креди Агрикол България" е незаконно и ако управителят на БНБ Иван Искров не предприеме действия по спирането й, партньорите в тристранката ще искат неговото незабавно отстраняване от поста.   В писмо до Искров и управителния съвет на БНБ организациите заявяват, че са шокирани и крайно обезпокоени от публикуваната в понеделник във вестник "Капитал дейли" информация, че синдиците на ТБ "Виктория" не само продават кредитите й, но и срокът за оферти от останалите банки за изкупуването им е до 1 октомври 2014 г.   В интерес на истината още при вземането на 16 септември на решението за удължаване на срока за особен надзор на двете банки до 20 и 22 ноември БНБ заяви, че единственият източник за осигуряване на ликвидност във "Виктория" е продажбата на кредити. Тогава Централният трезор предписа на квесторите срокове за предприемане на действия в тази посока. Според дадения от банковия регулатор график до 23 септември квесторите трябваше да се изпратят покани до банките за участие в търгове за продажба на кредитен портфейл, а офертите да се приемат до 15 октомври.   До 20 октомври квесторите трябваше да внесат в БНБ доклад за офертите и информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на "Виктория” от кредитори и депозанти и в какъв срок, съобщиха тогава от БНБ.   Не е ясно какво обаче е наложило съкращаването на предписаните от народната банка срокове, но социалните партньори коментират като "непонятен стремежа да се сключат необратими разпоредителни сделки, след които може да се окаже невъзможно банката да възобнови дейността си, преди да е постановено решение за съдбата й от овластения за това орган и без да е представен план за мерките, разчет или оценка за очакваните резултати".   "Не ни се иска да вярваме и на непотвърдената все още информация, че оферти са изпратени не само на избрани банки, но и на други юридически лица, които нямат качеството на финансови институции", допълват организациите.   Според тях въпросната продажба на кредитите и ликвидационна, а не оздравителна процедура. "Кредитите са активи, които се осребряват само при несъстоятелност, т.е. подобна процедура може да се прилага само в рамките на производство по неусъстоятелност, след евентуалното отнемане на лиценза на банката", посочват от синдикалните и бизнес организации.   Те посочват, че квесторите имат само оздравителни функции, а не са синдици, а продажбата на кредити на банка "Виктория" целят ликвидирането й   Социалните и бизнес партньори настояват Иван Искров и Управителният съвет на БНБ незабавно да оповестят позицията си относно предприетите от квесторите на ТБ "Виктория“ действия и да ги спрат, тъй като са незаконни.

Драстичен спад в популациите на животинските видове

Постоянно растящото търсене на природни ресурси и високи нива на въглероден диоксид, изпускан в атмосферата от все по-многобройното световно население оказват огромен натиск върху биоразнообразието на планетата. Те заплашват сигурността, здравето и благоденствие. Това показва Докладът за Жива планета на Световния фонд за дивата природа WWF "Живата планета" от 2014 г. Документът е продукт на двугодишно изследване на здравето на Земята.   Популациите на около 3000 животински видове в дивата природа са намалели с над 50 процента през последните няколко десетилетия, показва проучването, огласено във вторник. Преди две години същият доклад изчисли на 28 процента намаляването на популациите на животинските видове.   Популациите на риба, птици, бозайници, земноводни и влечуги са намалели с 52 процента в периода 1970-2010 г. - далеч по-бързо отколкото в предвижданията. Най-тежко е положението при сладководните обитатели - 76 процента, докато при морските и сухоземните видове спадът е от по 39 процента.   Организацията в голяма степен вини човешкото вмешателство в природата за наблюдавания драстичен спад. Ловът, риболовът и влошаването на естествените хабитати са посочени като главни заплахи за дивите животни по света.   Други основни фактори за негативната тенденция са глобалното затопляне, инвазивните видове, замърсяването и болестите.   "Все още има надежда", казва Кен Норис, научен директор на Лондонската зоологическа общност. По думите му опазването на природата изисква съсредоточени действия, политическа воля и подкрепа от бизнеса.   Един от индикаторите за състоянието на планетата в Доклада – екологичният отпечатък – показва, че 27 държави членки на ЕС, които са били изследвани (Хърватия не е включена, защото се присъединява след 2010 г. и за нея не са събирани данни), живеят над нивата, необходими за "една планета“. Освен това те значително разчитат на природните ресурси на своите страни. Ако всеки човек средностатистически живее като един гражданин на ЕС, човечеството ще се нуждае от 2,6 планети, за да издържи натиска върху природата.   Екологичният отпечатък на България, макар и по-нисък от средния за ЕС, е по-висок, отколкото планетата може да поддържа - българите живеят като че ли разполагат с 1,7 планети.   "Българските реки от много векове са подложени на човешки натиск и почти не са останали истински реки", коментира Веселина Кавръкова, програмен ръководител на WWF България. Човешката намеса непрекъснато променя облика на реките, което унищожава тяхната естествена среда и живота в нея. Около 80% от долните течения на големите реки в България са преградени, безпланово застроени, изправени и силно замърсени. Затова WWF започна кампания за реките, за да можем да постигнем отговорно управление на този безценен ресурс.   Връзката с климата   Световните емисии на въглероден диоксид, които са главната причина за глобалното затопляне, вече оказват влияние върху биоразнообразието и биологичния капацитет, заедно с благосъстоянието на хората, най-вече по отношение на осигуряването с храна и вода. Въглеродният отпечатък на Европа заема почти 50% от крайния екологичен отпечатък, поради използването на изкопаеми горива като въглища, петрол и природен газ.   Все пак съществуват решения, тъй като Докладът е готов в един важен момент за ЕС и световната климатична и енергийна политика. Европейският съвет, който ще се проведе в Брюксел на 23 и 24 октомври, ще събере държавните глави на европейските държави, за да решат Климатичния и енергиен пакет на ЕС до 2030 г. На глобално ниво Конференцията по промените в климата на ООН в Лима през декември и особено срещата в Париж през 2015 г. ще са местата, където правителствата ще се опитат да постигнат световно съгласие да обуздаят опасните последици от глобалното затопляне.   "Емисиите на парникови газове в ЕС са спаднали в значителна степен от 1990 г. насам, което обаче не означава, че можем да останем безучастни. Все още ни остава да изминем дълъг път, докато стигнем до намаляване на емисиите до безопасни равнища“, казва Тони Лонг. "Решения съществуват, но ЕС трябва да се съгласи на по-високи климатични и енергийни цели, за да ни доведе до нова ера, където Европа поема своите отговорности пред света“, допълва той.   Най-висок и най-нисък екологичен отпечатък в ЕС   WWF има сериозни притеснения, че опазването на околната среда не е сред приоритетите на предложената нова Европейска комисия. Вижда се липса на фокус върху зелената икономика, създаването на зелени работни места и адекватна политика за околната среда, твърдят от организацията. Напротив, в така определените мандати на новите комисари е предвидено да се намали законовата защита на биоразнообразието, като се ревизират директивите за птиците и хабитатите.   "Екологичният отпечатък на ЕС е голям. Нашата икономическа дейност допринася за загубата на биоразнообразие и хабитати както у дома, така и отвъд континента, което подкопава природните системи. Точно от тях зависим за храната, с която се храним, за въздуха, който дишаме, и за стабилността на климата, от която се нуждаем“, казва директорът на отдела за европейски политики на WWF Тони Лонг.   От всички изследвани страни-членки на ЕС Белгия, държавата – домакин на европейските институции, има един от най-високите в световен мащаб екологични отпечатъци на глава от населението, като се нуждае от 4,3 планети, ако всеки живееше като един средностатистически белгиец. Белгия е на пето място в света след държави като Кувейт, Катар и ОАЕ. Това принципно се дължи на въглеродния отпечатък на Белгия, който допринася с 43% към крайния екологичен отпечатък на страната.   "Ясно е, че що се отнася до енергийно потребление и енергийна ефективност, Белгия е сред най-добре представящите се държави, защото енергийната интензивност на сградите и транспортния сектор е висока“, казва председателят на WWF Белгия Дамиен Винсент. "Ниските нива на използване на пълния капацитет на личните автомобили, гъстата пътна мрежа и ниските данъци за дизел допринасят за по-високи превозни километри на човек, а по този начин - и за по-висок екологичен отпечатък“, допълва той.   Румъния има най-ниския екологичен отпечатък в ЕС, който се равнява на 1,4 планети. "Резултатът е свързан много повече с разпадането на индустрията, отколкото със стратегическата визия на правителството“, казва директорът на WWF Дунавско-Карпатска програма Румъния Магор Циби. "Въпреки че вече са предприети мерки за устойчиво управление на горите и реките, липсва цялостен подход, който включва промените в климата и природата в общото планиране."   "Предизвикателството пред Румъния, както и пред голяма част от света, е да напредне значително икономически и в човешки аспект без да увеличи своя отпечатък до нивата на Белгия и други страни-членки на ЕС“, продължава Магор Циби. „"Това изисква концентриран фокус върху ефективността и възприемането на най-устойчивите технологии и практики“, продължава той.   Докладът   Докладът за Жива планета за 2014 г. е десетото издание на двугодишната емблематична публикация на WWF. Под темата "Видове и пространства, хора и места“ Докладът проследява повече от 10 000 популации на гръбначни видове от 1970 до 2010 г. чрез Индекса за Жива планета - база данни, която се поддържа до Общността на зоолозите в Лондон. Измерването на човешкия екологичен отпечатък в Доклада е предоставено от Global Footprint Network.   Тазгодишният Индекс за Жива планета се отличава с обновена методология, която по-прецизно проследява световното биоразнообразие и предоставя по-ясна картина на здравето на нашата природна среда. Докато откритията показват, че състоянието на видовете в световен мащаб е по-лошо отколкото в предишните доклади, резултатите също по-ярко фокусират наличните решения.   Докладът за Жива планета 2014 също така показва, че екологичният отпечатък, който е мярка за човешкия натиск върху планетата, продължава да се засилва. Взети заедно, загубата на биоразнообразие и неустойчивият отпечатък заплашват природните системи и човешкото благосъстояние, но също така могат да ни насочат към действия, чрез които да променим настоящите тенденции.   Устойчиви решения   В този критичен етап за планетата Докладът за Жива планета 2014 служи като платформа за глобален диалог, вземане на решения и действия от страна на правителствата, бизнеса и гражданското общество. Докладът предоставя и "Перспективата за една планета“ на WWF, която съдържа стратегии за по-мъдро опазване, производство и консумация. Тя съдържа и примери как някои общества вече правят по-добри избори за намаляване на отпечатъка и загубата на биоразнообразие.

Лихтенщайн разследва Цветан Василев за пране на пари

Властите в Лихтенщайн разследват Цветан Василев за пране на пари. Те са поискали информация от Сърбия за статута му и причините за започналото екстрадиционно производство срещу него, съобщи БНР във вторник, като се позова на свои източници.   Според информацията запитване е изпратено и до българската прокуратурата, в което се искат подробности за разследването срещу Василев за източването на КТБ. От държавното обвинение потвърдиха пред БНР, че има такова запитване.   Очаквайте подробности

Деца се натровиха в училище, БАБХ проверява случая

София /КРОСС/ Екип от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), град София, извърши проверка по сигнал за съмнение за хранително натравяне, след като деца от столичното 45-то ОУ "Константин Величков" потърсили лекарска помощ. Веднага след получаването на сигнала, инспекторите към ОДБХ София - град са взели проби от храната, натривки от работния инвентар в кухнята на училището, както и от кухнята - майка, където се приготвя храната за учебното заведение. Обследването продължава и в момента, а първите микробиологични резултати се очакват до края на седмицата.

"Амнести интернешънъл" критикува България за строги граничен контрол

Строгият сухоземен контрол на ЕС, особено по гръцката и българската граница с Турция, принуждава много мигранти от Близкия изток, Субсахарска и Северна Африка да предприемат "опасно пътуване по море към Италия или Малта", Това обявиха от правозащитната организация "Амнести интернешънъл". Според организацията новото ръководство на ЕС трябва да засили въздушните и военноморските си сили в Средиземно море, за да спасява мигрантите, които загиват с рекорден брой, опитвайки да достигнат бреговете на континента. В нов доклад на базираната във Великобритания организация се говори за "Крепостта Европа", препречваща достъпа на мигранти и бежанци, много от които бягат от размириците в Сирия и други страни в Близкия изток и Северна Африка. Докладът бе разпространен в Брюксел часове преди изслушването на номинирания за европейски комисар за имиграцията и вътрешните работи Димитрис Аврамопулос от Гърция. В Италия са пристигнали около 43 000 мигранти през 2013 г.

Проучване сочи: България е най-предпочитаното място за аутсорсинг в Европа

България е най-предпочитаното място за аутсорсинг в Европа. Страната ни е единствената от Стария континент, която попада в топ 10 на световната класация за най-атрактивни дестинации за аутсорсинг, в изследване сред 51 държави направено от анализаторската компания A.

Бързи връзки


Реклама

Търсене


Архив

RSS Абонамент

Реклама

Big brother is watching you

Научете повече за Cryptophone. Неуязвим за подслушвания и "цецомобили" телефон.

Новини от Грамофон

"Новини от Грамофон" - Следете последните новини от България и чужбина обединени на едно място. Обновяват се през 1 минута.

Реклама:

  • Изпращане на съобщение до медиите